Pored izrade finalnih proizvoda iz oblasti elektrotehnike i masinogradnje, firma "Beo-Beta" u tim oblastima pruza niz drugih usluga. U prvom redu to su:

 

 2.1. USLUGE iz elektrotehnike

  •  servis sistema i uređaja za zvučnu signalizaciju
  •  izrada projekata i elaborata za sisteme zvučne signalizacije
  •  servis ( sa premotavanjem) elektromagneta i prigusnica
  •  servis prekidača, rastavljača i sklopki....

2.2. USLUGE iz mašinogradnje

  •  izrada širokog spektra mašinskih delova ili sklopova po uzorku ili tehničkoj dokumentaciji
  •  sve vrste mašinske obrade ( struganje, glodanje, brušenje ) uključujući i termičku obradu
  •  usluge na presi ( štancovanje i izvlačenje ) sa mogućnošću izrade alata za konkretan deo

 

Back   |   Home   |   Top