Elektroproizvodi osnovni program

Elektromagnetne signalne trube
 • Elektromagnetne signalne trube se razlikuju po prikljucnom naponu: 6,12,24,110 i 230V i vrsti napajanja: naizmenicna struja-AC ili istosmerna-DC.
 • Snaga elektromagneta: za trube AC je 50 do 105W, a za trube DC je 30 do 60W.
 • Jacina zvuka: za trube AC je 76 do 122 dB, a za trube DC 70 do 115 dB
 • Stepen zastite: IP65 
 • Gabariti: Ø130x268mm
 
View detail     [Zvati]    
Elektropneumatske sirene

Tehničke karakteristike sirene:

 •  Snaga: 100 i 150 W
 •  Napon: 12,24,110 i 230V (za AC i DC)
 •  Frekvencija: 50Hz (za tip AC)
 •  Jačina zvuka: 121dB/1m
 •  Stepen zaštite: IP 65 
 •  Masa: 1,3 kg
 
View detail     [Zvati]    
Elektronska sirena ESOT

Elektronske sirene ESOT su predviđene za zvučnu signalizaciju u uslovima gde signal može trajati veoma dugo ( i nekoliko sati).

Predviđena je za napone 9,12,24,110 i 230V AC i DC. Ima 8 tonova i jačinu zvuka 95dB. 

 
View detail     [Zvati]    
Zvona univerzalne namene

Tehničke karakteristike zvona :

 • Napon: 12,24,48,110 220 V (AC i DC)
 • Snaga: 25-50W- za AC i 18-30W- za DC
 • Jačina zvučnika i prečnik čujnosti: podesivi
 • Masa uređaja: 1500g
 • Gabariti:  173 x 90mm
 
View detail     [Zvati]    

Back   |   Home   |   Top