Firma ’’Beo-Beta’’ d.o.o. je osnovana 1991 g. i već 25 godina uspešno posluje u oblasti proizvodnje, trgovine i usluga.

Profesionalnim pristupom poslu i izradom proizvoda visokog kvaliteta, na našem tržistu smo stekli status lidera u proizvodnji uređaja za industrijsku zvučnu signalizaciju. Korektnim odnosom prema korisnicima naših proizvoda postali smo pouzdan partner brojnih firmi, počev od velikih sistema i kompanija, pa do malih montažnih i trgovinskih firmi. Zbog toga poziciju naše firme nije mogao dovesti u pitanje stalni i nekontrolisani uvoz  proizvoda  sumnjivog kvaliteta sa Dalekog istoka, posebno u pogonima gde se mora voditi računa o propisanom kvalitetu opreme koju koriste.

Tako se danas uređaji iz proizvodnog programa ’’Beo-Bete’’ koriste u skoro svim rudnicima, energanama ( termoelektranama, toplanama ), hidrocentralama, cementarama, lukama, skladištima i drugim velikim privrednim objektima u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Tokom dugogodisnje saradnje sa brojnim firmama, svoju delatnost smo prosirili i na druge oblasti kao sto su: konsalting i izrada projekata za sisteme zvucne i svetlosne signalizacije,remonti i servisi tih sistema, izrada sirokog spektra delova, podsklopova i sklopova, trgovina i sl.

Back   |   Home   |   Top